สรุปความก้าวหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2563