สรุปความก้าวหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2564