สรุปความก้าวหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564