สรุปความก้าวหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ประจำเดือนมิถุนายน 2564