สรุปความก้าวหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2564