สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564