สื่อ วีดีทัศน์ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-PASS

“ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นี้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตดนมัติ ETCS ระหว่างการทางพิเศษ Easy Pass กับกรมทางหลวง M-Pass ก็จะสามารถเชื่องโยง ใช้ร่วมกันได้ เป็นแนวคิด บัตรร่วม E-Ticket อันนี้จะเป็นก้าวแรกของแนวคิดบัตรร่วม หรือ E-Ticket ของรัฐบาล ที่ได้เคยกล่าวไว้ว่า ในอนาคตเราต้องเชื่อมโยงการเดินทางทุกระบบในบัตรเดียว เพื่อความสะดวกสะบายของพี่น้องประชาชา”

พลเองประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-PASS ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETCS)