อุ่นใจ ใช้มอเตอร์เวย์ ตอน 1

ถนนมอเตอร์เวย์คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในปัจจุบันมี 2 เส้นทางคือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ – ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก บางปะอิน – บางพลี)

เป็นทางหลวงพิเศษที่มีการควบคุมการเข้า – ออกอย่างสมบูรณ์ มีรั้วกั้นตลอดแนวทาง สามารถใช้ความเร็ว 100 – 120 กม./ซม. บาทางราบ และ 80 กม./ซม. บนทางเนิน และทางแยก โดยทางแยกเป็นทางแยกต่างระดับทุกแห่งซึ่งไม่มีสัญญาณไฟจราจร พร้อมมีสถานีบริการ (Rest Area) ซึ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการแก่ผู้ใช้ทางตามจุดที่กำหนด และมีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง รวมระยะทาง 146 กม. นอกจากนี้ถนนมอเตอร์เวย์ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ