เตรียมเปิดด่านฯ ธัญบุรีแห่งใหม่ ตั้งแต่ 00:01 วันที่ 5 มกราคม 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง เตรียมเปิดด่านฯธัญบุรีแห่งใหม่ ตั้งแต่เวลา 00:01 ของวันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณด่านฯธัญบุรี

***ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ***