เปิดแผนที่วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ เทศกาลสงกรานต์ 2567 ทั้ง 5 เส้นทาง🗺️

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เปิดให้ประชาชนใช้บริการมอเตอร์ฟรีตามนโยบายกระทรวงคมนาคม “คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ทั้ง 5 เส้นทาง เพื่อสนับสนุนการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🚗 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – บ้านฉาง)
🚗 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี และ พระประแดง – บางขุนเทียน)
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 7 วัน
🚗 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน – นครราชสีมา) เฉพาะช่วง อ.ปากช่อง – ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา
ตั้งแต่ วันที่ 28 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
🚗 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (บางใหญ่ – กาญจนบุรี) เฉพาะช่วง ด่านฯ นครปฐมตะวันตก – ด่านฯ กาญจนบุรี
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 21 เมษายน 2567 โดยเปิดให้เข้า – ออก เพิ่มเติมได้บริเวณ ด่านฯ ท่าม่วง และ ด่านฯ ท่ามะกา (เฉพาะช่วงสงกรานต์เท่านั้น)
*สำหรับช่วงหลังสงกรานต์ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. เปิดใช้ทุกสุดสัปดาห์ เฉพาะวันศุกร์ เวลา 15.00 น. – วันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. เท่านั้น
2. เข้า-ออก ได้เฉพาะบริเวณด่านฯ นครปฐมตะวันตกและด่านฯ กาญจนบุรี