เปิดแล้วจุดพักรถมาบประชัน (ขาเข้า) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

เปิดจุดพักรถมาบประชัน (ขาเข้า) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
กรมทางหลวง ได้ดำเนินการโครงการจุดพักรถบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – บ้านฉาง) อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่พักผ่อนอิริยาบถขณะเดินทาง ซึ่งปัจจุบันมีจุดพักรถบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ จุดพักรถลาดกระบัง 1,2 สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 1,2 และจุดพักรถหนองรี 1,2
เพื่อให้การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงจึงได้เร่งดำเนินการและพร้อมเปิดให้บริการ “จุดพักรถมาบประชัน 2 (ขาเข้า)” ตั้งอยู่ที่ กม.118+450 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 นี้ โดยจะเป็นที่พักรถทางขนาดเล็ก ประกอบด้วย ห้องน้ำ ที่จอดรถ และที่นั่งพักผ่อนให้บริการแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 🏪🚗💕