เมื่อผู้ใช้ทางเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ M-Flow สามารถติดต่ออย่างไรได้บ้าง❓

เมื่อผู้ใช้ทางเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ M-Flow สามารถติดต่ออย่างไรได้บ้าง❓

ติดต่อ M-Flow ได้เลยทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้🔽

✅ Call-Center โทร 1586 กด 1 (โทรฟรี 24 ชม.)
✅ E-mail: mflow@doh.go.th
✅ จุดบริการ M-Flow ดังนี้
– ด่านทับช้าง 1 (ขาเข้า)
-ด่านทับช้าง 2 (ขาออก)
– Service area บางปะกง 1 (ขาออก)
– Service area บางปะกง 2 (ขาเข้า)

#mflow