เลื่อนจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบนวงแหวนด้านใต้ ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน

กรมทางหลวงเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน จากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ไปเป็นวันที่ 9 มกราคม 2562 ตามมติที่ประชุมร่วมกระทรวงคมนาคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อขยายระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ให้เทียบเท่ากับการประชาสัมพันธ์บนทางหลวงพิเศษสายอื่น ๆ ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ใช้ทางว่า เป็นเส้นทางที่จำเป็นต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมและให้ทราบถึงอัตราค่าผ่านทางเมื่อมีการใช้บริการข้ามโครงข่ายระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นการจัดเก็บโดยใช้ด่านเดิมร่วมกับการทางพิเศษ ซึ่งมีการจัดเก็บค่าผ่านทางในส่วนของทางพิเศษอยู่แล้วมาเป็นระยะเวลานาน

 

 

นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะเปิดให้มีการทดลองระบบก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการและสร้างความคุ้นชินให้กับประชาชนผู้ใช้ทางเกิดความมั่นใจในการเดินทาง โดยกรมทางหลวงมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนผู้ใช้ทางเข้าใจและไม่สับสนจนส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดที่หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางขาออกตลอดเส้นทาง