แจ้งกำหนดการรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ VISUAL LINE OF SIGHT REMOTE PILOT LICENCE (VLOS RPL) แบบปีกนิ่ง/แบบปีกหมุน รุ่นที่6 ประจำปี 2563

4947

ดาวน์โหลด