โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า

 วันเริ่มต้นสัญญา : 29  มกราคม  2559

วันสิ้นสุดสัญญา : 21  กรกฎาคม  2560

ระยะเวลาก่อสร้าง : 540  วัน

รวมระยะทาง : 585.100  เมตร

ค่างานตามสัญญา206,722,518.00  บาท

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

.     บริเวณทางแยกต่างระดับร่มเกล้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้านขาออก (จากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี) เส้นทางจากทางหลักออกทางขนานมีจำนวน 2 ช่องทางจราจร โดยจัดการจราจรให้มีการวิ่งสวนทางกันตลอดเส้นทางจนถึงถนนร่มเกล้า ก่อให้เกิดจุดตัดกระแสการจราจรจากถนนร่มเกล้าที่จะไปทางขนานของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และก่อให้เกิดจุดตัดกระแสการจราจรจากทางขนานของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่จะไปถนนร่มเกล้า จำนวน 2 แห่ง ปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางหลักและทางขนานบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อของการจราจรหลายเส้นทางทำให้มีปริมาณการจราจรสูง เกิดปัญหาจราจรติดขัดสะสมเป็นแนวยาวโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ กรมทางหลวงจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การจราจรทั้ง 2 ทิศทาง วิ่งผ่านไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง ปลอดภัย ถึงจุดหมายรวดเร็วยิ่งขึ้น