🎉🎉กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ “ฟรี”🎉🎉 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2565

🎉🎉กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ “ฟรี”🎉🎉
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2565
ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ☎️ call center 1586 กด 7

#motorway #กรมทางหลวง #กระทรวงคมนาคม
#มอเตอร์เวย์ #วิ่งฟรีสงกรานต์