16 มีนาคม 2562 กรมทางหลวงเปิดใช้งานสะพานข้ามทางแยกต่างระดับทับช้าง

16 มีนาคม 2562 กรมทางหลวงเปิดใช้งานสะพานข้ามทางแยกต่างระดับทับช้าง

จาก M7 สุวรรณภูมิ มุ่งหน้า M9 บางปะอิน