19 กันยายน 2562  กรมทางหลวง ทดลองแก้ไขปัญหาจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่ด่านฯ ทับช้าง 2 อย่างต่อเนื่อง

19 กันยายน 2562 

กรมทางหลวง ทดลองแก้ไขปัญหาจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่ด่านฯ ทับช้าง 2 อย่างต่อเนื่อง

…………………………………………………….

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  อยู่ระหว่างดำเนินการทดลองแก้ไขปัญหาจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่ด่านฯ ทับช้าง 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปใช้แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านฯ และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมอเตอร์เวย์ ทั้งผู้ใช้บริการในช่องทางอัตโนมัติ  (M-PASS / Easy Pass) และช่องทางเงินสด ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารจัดการจราจรหน้าด่าน จำนวน 15 คน พร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้รถบรรทุกเรียงตัวอยู่ใน 2 ช่องจราจรด้านซ้ายทาง  พร้อมช่วยเร่งรัดให้รถ 4 ล้อ วิ่งเข้าสู่ด่านด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ปรับปรุงกายภาพด่านฯ ทับช้าง 2  โดยทดลองยกเลิกการเก็บเงินที่ช่องทางหมายเลข 7 แล้วไปชำระค่าผ่านทางที่ช่องทางด้านหน้า เพื่อเป็นทางเลือกในการออกถนนเสรีไทยหรือ มุ่งหน้าไปบางปะอินได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. ทดลองจัดเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าผ่านทางที่หน้าช่องทางหมายเลข 12 และ 13 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายค่าผ่านทางในเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น ตั้งแต่ 17.00 – 18.30 น. ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562

4. ทดลองยกเลิกไม้กั้นช่อง M-PASS / Easy Pass ในเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น ตั้งแต่ 17.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562

จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการโปรดเตรียมเงินค่าผ่านทางให้พร้อม เพื่อผ่านด่านฯ ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

…………………………………………………….