31 ตุลาคม 2559 จะบัตรไหนก็ผ่านได้ EASY PASS & M-PASS

หลังเที่ยงคืนของวันที่ 31 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
จะเป็นครั้งแรกที่ Easy Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะสามารถใช้ผ่านช่องทางอัตโนมัติเส้นทางมอเตอร์เวย์ได้ทุกสาย และ
M-Pass ของกรมทางหลวง ก็สามารถใช้ผ่านช่องทางอัตโนมัติทางพิเศษได้ทุกเส้นทางเช่นกัน เพียงผู้ใช้ทางมีบัตรใดบัตรหนึ่งจะ Easy Pass หรือ M-Pass ก็สามารถใช้ผ่านทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ทุกเส้นทางได้ทันที

แต่กรณีมี 2 บัตร ทั้ง Easy Pass และ M-Pass
แนะนำให้เลือกใช้บัตรใดบัตรหนึ่ง ต่อรถ 1 คัน
โดยที่การเติมเงินหรือเงื่อนไขการใช้บัตรแต่ละบัตรจะยังคงเป็นไปตามที่หน่วยงานเจ้าของบัตรกำหนด

การร่วมมือกันครั้งนี้ จึงนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ที่เชื่อมต่อการเดินทางบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนายกระดับระบบการให้บริการคมนาคมขนส่งให้พร้อมก้าวเข้าสู่การเชื่อมระบบตั๋วร่วม หรือ e-Ticket ของประเทศต่อไป

Easy Pass – M-Passจะบัตรไหนก็ผ่านทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร.1543
และ M-PASS Call Center กรมทางหลวง โทร.1586 กด 9

mpass-easypass