App “M Traffic”

ประชาสัมพันธ์ Mobile Application ” M Traffic “

 

วางแผนการเดินทางบน “มอเตอร์เวย์” ผ่าน Mobile Application “M Traffic” วางแผนการเดินทางบน “มอเตอร์เวย์” ผ่าน Mobile Application “M Traffic”

–   ตรวจสอบสภาพจราจรจากกล้องวงจรปิดแบบ Real Time

–   ตรวจสอบปริมาณจราจร ในรูปแบบเส้นสี

–   ตำแหน่งอุบัติเหตุ และความผิดปกติบนเส้นทาง

–   ตำแหน่งด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และราคาค่าธรรมเนียม

–   ตำแหน่งจุดพักรถ และ Service Area

–   Update ข้อมูลข่าวสาร ของมอเตอร์เวย์

–   เพิ่มช่องทางการ Download Mobile Application “M Pass” เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ทาง

 

สามารถดาวน์โหลด M Traffic ได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ ios และ Android 

M Traffic by The Department of Highways, Thailand

iOS

Android