พิธีเปิดมอเตอร์เวย์สาย 6 บางปะอิน – สระบุรี – โคราช

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง


1 6 7 8