CSR Motorway กิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้ใช้ทาง และนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน

CSR Motorway กิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้ใช้ทาง และนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน

               กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้ใช้ทาง และนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยได้คืนความสุขให้กับผู้ใช้ทางโดยการแจกกระติกน้ำ ถุงผ้าดิบ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

           และกิจกรรมคืนความสุขให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MOTORWAY) ได้นำสิ่งของไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเปาะ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และโรงเรียนบ้านทับกระดาษ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

           โรงเรียนวัดหนองเปาะ และโรงเรียนบ้านทับกระดาษ คณะเจ้าหน้าที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MOTORWAY) ได้มอบทุนการศึกษา ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค และอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและครู พร้อมมอบกระติกน้ำและถุงผ้าดิบ ให้กับเด็กนักเรียนและครูเป็นของที่ระลึก  และมีอีกหนึ่งโรงเรียนซึ่งอยู่ในระยะไม่ไกลกันมากนัก คือโรงเรียนบ้านโป่งคอม MOTORWAY จึงได้จัดทีมนำข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และยารักษาโรค ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนและครูจำนวนหนึ่งด้วย