M-PASS ผ่านง่าย ใช้สะดวก 🚗 เพียงสมัครและเติมเงินครั้งแรกเพียง 300 บาท เติมเงินก็ง่าย ขั้นต่ำเพียง 100 บาทเท่านั้น

จุดจำหน่าย M-PASS
1. ธนาคารกรุงไทย ตรวจสอบสาขาได้ที่นี่
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
– Service Area ขาเข้า
– Service Area ขาออก
– ด่านฯ โป่ง 3 (ทางออก จ.ระยอง)
3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
– ด่านฯ ทับช้าง (ขาเข้า)
– ด่านฯ ทับช้าง (ขาออก)