ข่าวจริง!!!! M-Flow ระบบจ่ายค่าผ่านทางรูปแบบใหม่ หากขับผ่านแล้วไม่จ่ายเงินปรับ 10 เท่า

ข่าวจริง!!!!
M-Flow ระบบจ่ายค่าผ่านทางรูปแบบใหม่ หากขับผ่านแล้วไม่จ่ายเงินปรับ 10 เท่า

M-Flow คือ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบ AI เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพราะใช้เทคโนโลยีแบบ Video Tolling ตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติวิ่งผ่านได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวจ่ายเงิน แต่ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากไม่ชำระเงินค่าผ่านทางภายในระยะเวลา 2 วันนับจากการใช้ทาง จะต้องชำระค่าผ่านทาง บวกกับค่าปรับ 10 เท่า

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3m4a7np

AFNC Thailand
28 ก.ย. 64