หน่วยงานบริการ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และ พ.ศ. 2542 ตามลำดับ  โดยมี 2 สายทาง คือ

1.  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา (มอเตอร์เวย์) มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 9 ด่าน คือ ด่านฯ ลาดกระบัง ด่านฯ บางบ่อ ด่านฯ บางปะกง ด่านฯ พนัสนิคม ด่านฯ บ้านบึง ด่านฯ บางพระ ด่านฯ หนองขาม ด้านฯ โป่ง และ ด่านฯ พัทยา

2.  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  เส้นทางสายวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 4 ด่าน คือ ด่านฯ ธัญบุรี 1 ด่านฯ ธัญบุรี 2 ด่านฯ ทับช้าง 1 และ ด่านฯ ทับช้าง 2

โดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีหน่วยงานให้บริการผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

1 CCB

2 Call Center

3 หน่วยกู้ภัย

4 ตำรวจทางหลวง

5 สถานีชั่งน้ำหนัก

6 ด่านฯ เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง